Katalog
Last ned
 
Visa, Visa Delta, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Solo

Kjemiske mikser i fokus

Europarådet har kalt inn Europakommisjonen for å se på lovgivningen rundt toksisitet av kjemiske mikser.

Noen blandinger av kjemikalier produserer en synergi effekt, det vil si, når de blandes, kombinerer de til å produsere en større giftighet enn de ville gjort når hver bestanddel i det kjemiske stoffet undersøkes isolert.

Per i dag tar imidlertid ikke den gjeldende lovgivningen hensyn til dette og ser kun på risikoen for individuelle kjemikalier.

En talsperson for University of London School of Pharmacy sier: "Den vanlige kjemisk-på -kjemisk vurdering løper risiko for undervurdering av denne faren. Individuelt, gir ikke kjemikalier fremtredende målbare effekter på svært lave nivåer, men når du kombinerer dem kan du få en betydelig blandings-effekt."

Han fortsatter med å gi eksempel på en bestemt soppdreper som er kjent for å ha noe endokrine-forstyrrende effekt, som ser ut til å være innenfor sikkerhetsmessige rammer. Men da testingen ikke tar hensyn til liknende effekter fra andre skadelige ingredienser, kan effekten undervurderes.

Han håper at det kan være en raskere måte å fastslå hvordan kjemikalier samhandler enn å teste alle de millioner av mulige kombinasjoner. Han gjennomfører en studie for å prøve å forutsi utfallet av ulike kombinasjoner ved bruk av modellering tilnærminger.

Dette emnet er noe som har bekymret Green People i mange år og vi ønsker velkommen det faktum at det nå har vært tatt opp på europeisk nivå.

Vi bruker kun ingredienser som vi er sikre på er trygge og ikke giftig.

Se vår naturlig hudpleie serie her.

Featured Products