GRATIS FRAKT VED KJØP OVER 399,00KR

Hvilke kjemikalier er det i håndsåpen?

Flytende håndsåpe har blitt stadig mer populært de siste 15 årene, både hjemme og på offentlige steder som sykehus og toaletter. Det er nå fast inventar i kjøkken og bad over hele landet. Og med god grunn – det er mindre risiko for bakterievekst i flytende såpe enn i såpestykker, og det blir mindre søl.

Men har du noen gang tenkt på hva som er i håndsåpen du bruker hele tiden? Noen opplever at håndsåpe tørker ut og irriterer huden. Dette kalles kontaktdermatitt og er spesielt vanlig hos personer som bruker flytende håndsåpe regelmessig på jobben, for eksempel på sykehus eller kjøkken, hvor hygiene er ekstra viktig.

Green People sine økologiske håndsåper er utviklet for å rengjøre hendene skånsomt, men effektivt. De inneholder ikke noen av ingrediensene som er beskrevet under, og er utviklet som et alternativ for deg som vil bruke flytende håndsåpe uten syntetiske kjemikalier.


SLS og triklosan i håndsåpe

Det er flere potensielle problemer forbundet med en så omfattende bruk av triklosan, både når det gjelder helse og miljø. I 2009 sa American Public Health Association (APHA) at de ville støtte et forbud mot triklosan til husholdnings- og ikke-medisinsk bruk.

"SLS og triklosan er to kjemikalier som brukes mye i håndsåpe, og som er ansvarlige for de fleste tilfeller av kontaktdermatitt."

Den andre ingrediensen som vi skal se litt nærmere på, er triklosan. Dette er primært et antibakterielt virkestoff, men har også sopp- og virushemmende egenskaper. I tillegg til at det brukes i flytende såpe, finnes det ofte i tannpasta, munnvann, barberkrem og deodoranter. Bruken av triklosan er omfattende – en studie som ble gjennomført i 2000, viste at over halvparten av all såpe på markedet inneholdt triklosan.

I tillegg til at triklosan brukes i hygieneprodukter, har det også en rekke andre bruksområder. Det er kjent under forskjellige navn avhengig av hva det brukes til, blant annet Microban og Biofresh, og finnes i leker, madrasser, søppelposer og til og med håndlister i rulletrapper. Det finnes i mange områder av livet vårt, enten vi er klar over det eller ikke.


Hvilke potensielle problemer er forbundet med triklosan?

Det er flere potensielle problemer forbundet med en så omfattende bruk av triklosan, både når det gjelder helse og miljø. I 2009 sa American Public Health Association (APHA) at de ville støtte et forbud mot triklosan til husholdnings- og ikke-medisinsk bruk.

I 2013 ba APHA om en sikkerhetsgjennomgang av kjemikaliet etter å ha slått fast at "nye opplysninger tyder på at risikoen knyttet til langvarig, daglig bruk av antibakterielle såper kan være større enn fordelene. Ettersom så mange bruker dem, mener FDA at det bør dokumenteres tydelig at fordelene veier opp for den potensielle risikoen".

"I 2013 ba APHA om en sikkerhetsgjennomgang av triklosan"

Rapporter om at både kontaktdermatitt og fotokontaktdermatitt er knyttet til eksponering mot triklosan gir grunn til bekymring. Fotoallergisk kontaktdermatitt oppstår når et kjemikalium, i dette tilfellet triklosan, fremkaller en hudreaksjon ved eksponering mot sollys. Det forekommer normalt som et utslett på deler av kroppen som utsettes for sollys.

Hvilke kjemikalier er det i håndsåpen?

Det er imidlertid viktig å se de mer omfattende konsekvensene av triklosan, siden det ikke bare begrenser seg til hudreaksjoner. Husholdningene slipper ut store mengder triklosan i avløpsvannet hver dag, og dette renses ikke av vannverkene, men ender opp i elver og vassdrag. Triklosan er svært giftig for enkelte alger, og hvis det er klor i vannet, kan det dannes potensielt skadelige kjemikalier kalt dioksiner ved eksponering mot sollys.

Miljøkonsevensene av triklosan har ført til at den svenske miljøorganisasjonen Naturskyddsföreningen har anbefalt et nasjonalt forbud mot forbrukerprodukter som inneholder kjemikaliet. Sveriges Tandläkarförbund tar også til orde for å kontrollere salget av tannkrem som inneholder triklosan.

Britiske organisasjoner har dessverre ikke fulgt eksempelet ved å foreslå restriksjoner på bruk av triklosan i hygieneprodukter.


Triklosanfrie naturlige og økologiske håndsåper

Green People er et av de få selskapene som tilbyr SLS- og triklosanfrie håndsåper. Vi bruker ikke disse sterke ingrediensene, men foretrekker i stedet å benytte naturlige og økologiske plantevirkestoffer som er skånsomme mot huden, men likevel tøffe mot bakerier.

De aktive ingrediensene i vår økologiske Antibacterial Hand Wash er naturlige aktive ekstrakter fra tetre og manuka – begge disse plantene har vært brukt som antiseptiske og antibakterielle virkestoffer i hundrevis av år. Det er grundig dokumentert at bakterier ikke utvikler resistens mot disse plantene.

Vi tilbyr også produktet Scent Free Hand Wash for deg som har veldig sensitiv hud eller flere allergier.