GRATIS FRAKT VED KJØP OVER 399,00KR

Persondatapolitikk

1. GENERELT

1.1 Den 25. mai 2018 trer EUs Persondatalovgivning i kraft. Persondataloven handler om behandling og oppbevaring av personlige opplysninger. I det følgende kan du lese om hvordan Greenpeople.no v/Firtal Web A/S innsamler og behandler de opplysningene som vedrører deg.

1.2 Persondatapolitikken er gjeldende for de opplysningene som du gir oss eller som vi innsamler når du benytter deg av våre tjenester, f.eks. vår nettside, nyhetsbrev, konkurranser, flow e-mails, push-beskjeder, popups og lignende.

1.3 Greenpeople.no v/Firtal Web A/S (“Green People”, “Greenpeople.no”, “vår”, “oss” eller “vi”) er dataansvarlige for de personlige opplysninger du har gitt oss. Har du spørsmål vedrørende vår persondatapolitikk skal du rette skriftlig eller telefonisk henvendelse til vår kundeservice. Du finner våre kontaktopplysnigner under punkt 7.

2. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN, TIL HVILKE FORMÅL OG HVORDAN BEHANDLER VI DIN PERSONDATA I OVERENSSTEMMELSE MED GJELDENDE LOVGIVNING

2.1 Når du besøker Greenpeople.no innsamler vårt system automatisk opplysninger om deg og din bruk av vår hjemmeside. De data systemet registrerer er blant annet opplysninger om hvilken browser du benytter, hvilke ord, produkter og kategorier du søker på, din IP-adresse, nettverkslokasjon og informasjoner om din PC, mobil eller tablet, som gjør det mulig for oss å forbedre din brukeropplevelse og optimere Greenpeople.no’s funksjoner, i likhet med at vi bruker opplysningene til å foreta oss relevant markedsføring. Rettsgrunnlaget for vår behandling av dine data i forbindelse med besøk på hjemmeside, kan du finne i EUs Persondataforordning sin artikkel 6, stk. 1, litra f.

2.2 Når du påmelde deg Greenpeople.no’s direkte markedsføring, f.eks. vår Facebookside, nyhetsbrev, pushbeskjeder eller lignende, registrerer vi ditt navn, din e-postadresse samt andre frivillige opplysninger du selv gir i forbindelse med påmeldingen. Formålet er å kunne levere relevant markedsføring til deg. Rettsgrunnlaget for dette er EUs Persondataforordning, art 6, stk. 1, litra f.

2.3 Når du kjøper et produkt på Greenpeople.no eller kommuniserer med oss via vår hjemmeside, registrerer vi de opplysninger du selv avgir, f.eks. ditt navn, din adresse, din e-postadresse, ditt telefonnummer, betalingsmåte, leveringsmåte, IP-adresse, samt hvilke produkter du har kjøpt og eventuelt returnert til oss. Disse opplysninger blir registrert for at vi kan levere de produktene du har bestilt, og dessuten administrere og overholde dine rettigheter til å returnere og reklamere over en vare. Opplysninger om dine kjøp via vår hjemmeside samles dessuten inn så vi kan overholde lovkrav om bokføring og regnskap. Når vi registrerer din IP-adresse er det fordi Greenpeople.no er interesserte i å forebygge og forhindre bedrageri. Rettsgrunnlaget for dette er i EUs persondataforordning art 6, stk. 1, litra b, c og f.

3. MOTTAKER AV PERSONOPPLYSNINGER

3.1 Greenpeople.no videregir opplysninger om ditt navn, din adresse, din e-postadresse, ditt telefonnummer, ditt ordrenummer samt leveringsønske til Bring, PostNord eller annen transportør som håndterer frakten og leveringen av de varer du har kjøpt hos oss. Kjøper du produkter som ikke finnes på vårt lager, kan dine opplysningen unntakelsesvis gis videre til produsenten, som heretter sørger for å sende den gjeldende vare til deg. Disse opplysningene utveksles mellom Gren People og transportøren via Consignor.

3.2 Da vi anvender eksterne samarbeidspartnere til blant annet teknisk drift, forbedringer på hjemmesiden, innsamling av tillatelser til utsendelser av nyhetsbrev, deltagelse i konkurranser, popups, relevant markedsføring, samt bedømmelser av vår virksomhet og produkter, kan opplysninger om ditt navn og din e-postadresse bli betrodd til disse. I forbindelse med ditt kjøp av varer på vår hjemmeside, sender Trustpilot på vegne av vår virksomhet en e-post med en invitasjon til å vurderer våre produkter og service. Det er fullstendig valgfritt om du vil skrive en anmeldelse, og du kan velge å bruke et valgfritt navn. Den opplyste e-postadressen bruker vi kun til å verifisere at det er foretatt en handel hos oss. Hvis du takker ja til invitasjonen skal du være oppmerksom på at dataansvaret for dine personlige opplysninger til Trustpilot.

Vi overtar opplysninger om ditt navn og din e-postadresse til blant annet følgende eksterne samarbeidspartnere etablert innenfor EU:

Trustpilot
Overnevnte virksomheter har status som databehandlere som under vår instruks behandler dataen som vi er juridisk ansvarlige for. Alle eksterne samarbeidspartnere som behandler personopplysninger på vårt vegne, har inngått skriftlige databehandleravtaler med vår virksomhet, hvor de er underlagt streng fortrolighet.

Ingen av våre eksterne samarbeidspartnere kan derfor bruke dine personlige opplysninger til andre formål enn å oppfylle den avtalen de har inngått med oss.

Enkelte af vores eksterne databehandlere, for eksempel Google Analytics v/Google LLC., Facebook Inc., Klaviyo og Zendesk Inc., er etableret uden for EU, nærmere bestemt i USA. Garantien for sikker overførsel af oplysninger fra EU-lande til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. EU Persondataforordningens art. 45.

3.2.1 Kopi av Google LLC's sin sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

3.2.2 Kopi av Facebook Inc.’s sin sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

3.2.3 Kopi av Zendesk Inc. sin sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008RNFAA2&status=Active

3.2.4 Kopi av Microsoft Coorporation sin sertifisering kan finnes her: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzNaAAK&status=Active

4. DINE RETTIGHETER

4.1 For å skape maksimal åpenhet og gjennomsiktighet rundt vår behandling av dine personopplysninger, skal vi som dataansvarlige opplyse deg om dine rettigheter.

4.2 Innsiktsretten

4.2.1 Du har til enhver tid rett til å be om å få opplyst hvilke data vi har registrert på deg, hvilke formål dataen tjener, hvilke kategorier av personlige opplysninger vi har registrert om deg, hvem som mottar og behandler opplysningene, samt fra hvor våre data om deg er innsamlet.

4.2.2 Du har rett til, per e-post, å få tilsendt en kopi av de personlige opplysninger vi har registrert og behandler om deg. Ønsker du å få tilsendt en slik kopi skal du sende vår kundeservice en skriftlig henvendelse på i post@greenpeople.no. Vi fremsender utelukkende personlige opplysninger som knytter seg direkte til den e-postadressen henvendelsen kommer fra. Du kan med andre ord ikke få tilsendt opplysninger som knytter seg til en annen e-postadresse enn den du kontakter oss fra.

4.3 Retten til beriktigelse

4.3.1 Du har rett til å få ukorrekte personopplysninger om deg selv korrigert av oss, slik at vi ikke benytter feilaktige informasjoner om deg når du benytter virksomhetens servicer. Hvis du oppdager feil i de opplysninger vi har registrert om deg, kan du gjøre oss oppmerksomme på dette via skriftlig henvendelse over e-post til vår kundeservice, så vi kan rette feilen.

4.4 Retten til sletting

4.4.1 Du har i visse tilfeller rett til å få alle eller deler av dine personopplysninger slettet fra vårt system. Det gjelder f.eks. hvis du tilbakekaller ditt samtykke, og vi ikke har noe juridisk grunnlag for å fortsette behandlingen av dine data. Hvis en fortsatt behandling av dine personlige opplysninger er nødvendig, det kan f.eks. være i tilfeller hvor vi skal overholde våre juridiske plikter, for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares i forbindelse med politietterforskning, er vi ikke forpliktede til å slette de opplysninger vi har registrert på deg. Sletting av personlige opplysninger kan kun skje med tilbakevirkende kraft. Anmoder du om å få dine opplysninger slettet, skal du være oppmerksom på at det på ny vil bli innsamlet opplysninger om deg hvis du benytter deg av vår virksomhet sine tjenester i fremtiden.

4.5 Retten til å begrense behandlingen til oppbevaring

4.5.1 Du har i visse tilfeller rett til å få begrenset behandlingen av dine personopplysninger til kun å bestå av oppbevaring, hvis du mener at de opplysningene vi har om deg ikke er korrekte.

4.6 Retten til dataporabilitet

4.6.1 Du har i visse tilfeller rett til å få en kopi av de personopplysninger som du selv har gitt os, utlevert i et maskinlesbart formalt, i likhet med at du har rett til å overføre personopplysninger om deg selv til en annen dataansvarlig.

4.7 Retten til innsigelser

4.7.1 Du har rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personlig opplysninger med henblikk på direkte markedsføring, herunder den profilering, segmentering og analyse som vi foretar oss for å kunne gjøre vår kommunikasjon og markedsføring relevant i forhold til deg.

4.7.2 Du har rett til med grunner som angår din personlige situasjon å gjøre innsigelser mot vår behandling av dine personlige opplysninger som vi foretar oss på grunnlag av vår legitime interesser, jf. punkt 2.1 og 2.3.

4.8 Retten til å tilbakekalle samtykke

4.8.1 Du har rett til å tilbakekalle ditt samtykke til direkte markedsføring, eksempelvis nyhetsbrev. Hvis du ønsker å tilbakekalle ditt samtykke, skal du rette skriftlig henvendelse til oss på post@greenpeople.no, jf. punkt 4.2.2

4.9 Retten til å klage

4.9.1 Du har til enhver tid rett til å gi en klage. Din klage skal i den forbindelse inngis til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo, pr. e-post til postkasse@datatilsynet.no, eller telefonisk på 22 39 69 00.

5. SLETTING AV PERSONDATA

5.1 Opplysninger innsamlet om din bruk av Greenpeople.no, ditt navn, din adresse, din e-postadresse, ditt telefonnummer, betalingsmåte, leveringsmåte, IP-adresse, hvilke produkter du har kjøpt og eventuelt returnert til oss, hvilken nettleser du benytter, hvilke ord, produkter og kategorier du søker på, din nettverkslokasjon, informasjoner om din PC, mobil eller tablet, samt din bruk av våre tjenester, som f.eks. vår Facebookside, konkurranser, nyhetsbrev, pushbeskjeder, popups eller lignende jf. punkt 2.1 , 2.2 og 2.3 vil etter en samlet periode på 2 år enten slettes eller utelukkende være tilgjengelige i anonymisert form, slik at de ikke kan spores tilbake til deg. Dette forutsetter dog at du i denne periode ikke har interagert med vår virksomhet sine tjenester, herunder besøkt vår hjemmeside, foretatt kjøp via vår hjemmeside, deltatt i konkurranser, lest eller klikket på e-poster, annonser og popups m.m.

5.2 De personlige opplysningene som vi har innsamlet med din bruk av Greenpeople.no, ditt navn, din adresse, din e-postadresse, ditt telefonnummer, betalingsmåte, leveringsmåte, IP-adresse, hvilke produkter du har kjøpt og eventuelt returnert til oss, hvilken nettleser du benytter, hvilke ord, produkter og kategorier du søker på, din nettverkslokasjon, informasjoner om din PC, mobil eller tablet, samt din bruk av våre servicer som f.eks. vår Facebookside, konkurranser, nyhetsbrev, flow e-poster, pushbeskjeder, popups eller lignende, slettes eller anonymiseres når ditt samtykke trekkes tilbake. Dine opplysninger kan dog lagres i lenger tid hvis vi vurderer å ha et legitimt behov for å oppbevare dem, i tilfeller hvor det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring av dine personopplysninger er nødvendig for at vi kan oppfylle gjeldende lovkrav.

5.3 De personopplysninger vi har innsamlet i forbindelse med kjøp du har gjort på Greenpeople.no vil som utgangspunkt bli slettet eller anonymisert, slik at de ikke kan spores tilbake til deg 3 år etter utløpet av det kalenderåret du har gjennomført ditt kjøp. Dette forutsetter dog at du i denne perioden ikke har interagert med vår virksomhets tjenester, herunder besøkt vår hjemmeside, foretatt kjøp hos oss, deltatt i konkurranser, lest eller klikket på e-poster, pushbeskjeder, annonser og popups m.m. Opplysningene kan dog lagres i lenger tid hvis vi vurderer å ha et legitimt behov for å oppbevare dem i tilfeller hvor det er nødvendig for at rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, eller hvis oppbevaring av dine personopplysninger er nødvendig for at vi kan oppfylle gjeldende lovkrav. Virksomhetens regnskapsmateriale oppbevares i 7 år til utgangen av et regnskapsår, så vi kan oppfylle bokføringslovens krav.

6. SIKKERHET

6.1 Greenpeople.no v/Firtal Web A/S har gjennomført alle de anbefalte tekniske og organisatoriske sikkerhetsforetak for at dine personlige opplysninger uten hensikt eller på ulovlig vis blir destruert, bortkommer, blir endret, er ukorrekte, blir misbruket eller kommer uvedkommende i hende eller til kjennskap.

6.2 Det er utelukkende medarbeidere som har et berettighet behov for å tilgå dine opplysninger for å utføre sitt arbeid som får adgang til dine persondata.

7. KONTAKTOPPLYSNINGER

7.1 Greenpeople.no v./ Firtal Web A/S er dataansvarlig for de personopplysninger som innsamles via vår hjemmeside.

7.2 Hvis du ønsker å gjøre bruk av en eller flere av dine rettigheten beskrevet i pnt. 4 eller har spørsmål eller bemekninger til vår virksomhets persondatapolitikk, kan du kontakte:

Greenpeople.no
v/ Firtal Web A/S
Møgelhøj 8
8520 Lystrup

Danmark
E-post: post@greenpeople.no

8. ENDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

8.1 Såfremt vi foretar oss endringer i vår virksomhets persondatapolitikk, blir du informert om dette neste gang du besøker vår hjemmesider.

9. VERSJONER

9.1 Dette er versjon 1 av Greenpeople.no v/Firtal Web A/S’ persondatapolitikk datert den 11.02.2019